Jak se z českého krále stala bohorodička

Jeden ze starých příběhů vypráví jak se v Praze z českého krále stala bohorodička.

Kdysi stávala na Týnském chrámu v jeho čele socha Jiřího z Poděbrad, který v ruce držel zlatý meč s nápisem – VERITAS VINCIT (pravda vítězí).

Po vítězství katolické strany se však husitská symbolika stala nepřípustnou a tak 27. ledna 1623 na Týnský chrám vylezli jezuitští chovanci se semináře sv. Václava a před chrám shodili sochu i obrovský pozlacený kalich.

Socha Jiřího z Poděbrad se rozpadla a z toho co zbylo byla vytvořena socha Pany Marie a se zlata z kalicha pak zlatník Melichar Bartl vytvořil její svatozáři, korunu, žezlo a hvězdy na plášti.

Tak se z českého krále stala bohorodička, aby se zabránilo uctívání husitských relikvií.