Kterak andělé Staronovou synagogu zachránili

Staronová synagoga na Starém Městě pražském patří k jedněm z nejstarších v Evropě. Okolní Židovské Město prošlo mnoha pohnutými osudy, až zmizelo zcela, ale Staronová synagoga jako by měla nějakého ochránce, který vždy zařídil, že unikla všem okolním katastrofám, požárům i snahám o přetvoření starého města v novou metropoli.

Když roku 1558 vypukl v Židovské městě požár, zachvátil mnoho domů a postupně se blížil i synagoze. Domy podléhaly plamenům jeden za druhým a požár se nedařilo zastavit. Stalo se co se stát muselo – požár se šířil a plameny již začaly oblizovat zdi Staronové synagogy.

To nevěstilo nic dobrého a bylo před tím než se zlé znamení pro všechny pražské Židy naplnilo, přilétli dva holubi a v tu chvíli plameny ustaly.  Lidé poznali a staří kmetové pak vyprávěli, že oni holubi byli ve skutečnosti andělé. Stejní andělé kteří kdysi o dávných časech přinesli kamenné kvádry z Šalamounova chrámu v Jeruzalémě, aby z nich v Praze byla synagoga postavena.

A taky byla Staronová synagoga vyšší mocí zachráněna. A těch několik málo, kteří se prý dostali na její půdu, kam je však dosud vstup zakázán, vypráví, že na ní jsou stopy plamenů vidět dodnes.