O bolesti zubů

Náhrobní deska Tycho Brahe v chrámu Panny Marie před Týnem má prý magickou moc a váže se k ní podivuhodná pověst. Prý ten kdo na ní pohladí tvář učence, bude zbaven bolesti zubů. Tak si to pamatuje, někdy se to může hodit