O dělových koulích ve zdi

Dělová koule ve zdi

Za místem kde kdysi byly staroměstské hradby, založil Gerhard z Kvestenberk klášter jehož součástí je dnes i kostel sv. Josefa. Stará klášterní budova již dávno nestojí, ale byla to právě ona, kde vznikla česká hymna Kde domov můj.

Ten kdo sem dnes zabloudí si možná všimne čehosi podivné v klenbě kostela.Jsou to dělové koule. Za sedmileté války přitáhla k Praze pruská armáda v čele s Fridrichem II. Psal se rok 1757. Praha neušla pruskému bombardování a právě tyto dvě koule jsou jednou z posledních památek na ni.

Někoho mohou zaujmout dvě pruské dělové kule v klenbě z doby obléhání Prahy Fridrichem II a před kostelem umístěné sochy, které kdysi stály na Karlově mostě, než byly nahrazeny jinými.

Můžete zkusit je někdy najít