O nejbohatší soše v Praze

Ve zdi náležící Clam-Gallasově paláci,  ve směru na Mariánské náměstí, najdete kašnu nad níž na několika kamenech sedí dívka a ze džbánků po jejím boku vytéká voda – symbol to dvou pramenů Vltavy. Možná podle dívky která k ní kdysi chodila pro vodu, se jí říká Terezka.

Mnohem času po té co socha byla zde umístěna, usídlil se na rohu Linhartské ulice rytmistr od dragounů. Přímo z okna svého bytu měl výhled na Terezku. Byl na penzi, času měl dost a tak se často na z okna na  Terezku díval, až se do její kamenné podoby zamiloval.

A když nadešel jeho čas a jeho příbuzní se sháněli po závěti, zjistilo se, že Terezce odkázal desetitisíc zlatých.  I zavládlo zděšení  a rodina se pokusila závěť napadnout u soudu. A ten nakonec jejich námitky vyslyšel.

A tak aspoň na chvíli byla socha Terezky nejbohatější sochou Prahy.

Reálie příběhu

Kašnu Terezku skutečně na Mariánském náměstí najdete. Jedná se o kašnu s alegorickou sochou Vltavy. Dva proudy vody symbolizují dva prameny Vltavy a pět hvězdiček na prameni pak sv. Jana Nepomuckého.

Na jižní straně Mariánského náměstí se nachází již od roku 1812, kdy ji K. V. Clam nechal zasadit do zdi zahrady Clam-Gallasova paláce. Vytvořil  ji sochař a řezbář období klasicismu, Jan Práchner.

Dnes je na Mariánském náměstí jen kopie neboť originál je od roku 1952 uložen v depozitáři Národní galerie, aby byl chráněn před vandaly.