O stříbrné rybě u Myslíků

Tam kde se dnes setkává ulice Spálená s ulici Myslíkovou, stával vyhlášený novoměstský pivovar. A že pivo tu uměli vařit dobré, však se tu vařilo již po několik staletí. Však přišly zlé časy a po té co i povstání stavů proti císaři bylo potlačeno, Ferdinand II dal na výběr vše protestantům buď přijmout katolicismus a nebo opustit zemi.

Myslík z Hyršova, majitel pivovaru, byl horlivým protestantem a své víry se nechtěl vzdát. A tak naložil vše co uvezl na vůz, aby mohli zemi českou opustit. Však kromě peněz a šperků, vlastnil také řádně stříbra a to tolik, že ho nemohl sebou vozem vzít.

V té době mnoho vyhnanců věřilo, že se vše změní a oni se budou moci vrátit. Nejinak uvažoval i Myslík. A tak vzal velkou hliněnou formu ryby, takovou v které se dříve peklo, tu celou vyplnil roztaveným stříbrem a tu pak zazdil do stěny svého domu, který musel tak bolestně opouštět.

Utíkaly roky a císař své nařízení nezměnil a tak ani Myslík se již nikdy nevrátil a stříbrná ryba zůstala ukryta a zapomenuta v domě. O dům však nikdo řádně nepečoval a tak ten chátral až byl ve stavu kdy město nařídilo jeho zbourání. Nový majitel to nesl těžce, neměl peněz ani na opravu, ani na postavení domu nového a když dům boural, s obavu ve svou budoucnost pohlížel.

Když se dostal k jedné ze zdí obrácené k Spálené ulici, zničeho nic narazil na zazděnou rybu z podivného černého kovu. To stříbro tak věky zčernalo. I podivil se tomu a zaradoval se, když zjistil co našel.

A tak nejenom že nový dům postavil, ale mnohem honosnější a větší než na jaký kdy prve byť jen pomyslel. A co víc, opět tu otevřel pivovar a tak staré pivovarské řemeslo nezaniklo a po mnoho let zde dále žilo.