O zvonech svatovítského chrámu

Na katedrále sv. Víta je mnoho zvonů a každý má své jméno – Zikmund, Václav, Jan Křtitel, Josef, Dominik, Marie a Ježíš. Ke každému se váže nějaký příběh.

Největším odlitým českým zvonem byl zvon Zikmund.  Váží 13,5 tuny a v dolním průměru má více jak 2,5 metru. Však se také vypráví, že ho muselo k věži dovést 16 párů koní. Avšak ukázalo se, že nikdo si nemohl poradit s tím, jak ho umístit na věž.  Nakonec se toho chopila králova dcera a sestrojila podivuhodný stroj k němuž se zvon připevnil a na lanu nahoru vytáhl. Však lano ale bylo ještě podivnější – spleteno bylo z ženských vlasů, aby tu tíhu vůbec uneslo. Když učení pánové chtěli se o stroji dozvědět více, než stihli ho prozkoumat, nechala ho ona princezna zničit a tak uchovala jeho tajemství na věky.

Zvony však nebylo jednoduché dostat nejen nahoru, ale i dolu. Jsou prý chráněné tajuplnou silou,  která způsobí, že každý kdo by se rozhodl je zcizit, zemře. A pokud by se dolů přec je podařilo dát, ztěžknou tak, že žádný vůz je neuveze. A i kdyby uvezl, zvony by zázračně uletěli znovu zpět na věž.

Přesto svatovítská katedrála o několik zvonů přišla a to o Ježíše, Marii a Dominika.  Tehdy když začala první světová válka, byly rekvírovávány a roztaveny pro potřeby války a tak zcela zničeny. Zpět se vrátily až v roce 2012 ze zvonařské dílny v Brodku u Přerova.

Zvony mají však řadu podivných vlastností a schopností. Jednou je změna jejich hlasu pokud není zemi české dobře. Pak zní smutně stejně jak se tomu stalo za vlády Fridricha Falckého. Správce Scultetus chtěl naschvál katolíkům zvonit o Velkém pátku. Jenže zvony jako by ztěžkly a ne a ne zazvonit. Správce se rozlítil a usmyslel si, že když nemůže naschvál zvonit teď, nebude ani na Bílou sobotu. Jenže ten den, zvony rozezvučely se samy od sebe.

Zvony na katedrále se prý také rozezvonily v den, kdy měl zemřít Karel IV. Umíráček zněl do krajiny a když ho zaslechl Karel IV ve svém loži, prohlásil:  “Hle, dítky mé, již mne volá Pán Bůh, budiž s vámi na věky”. Ke zvonu se pak postupně přidaly všechny české zvony, aby uctily císaře, který vydechl naposledy.

Stejně tak se rozezvoní, až bude české zemi zle a až ji bude nejhůře, pukne největšímu zvonu – Zikmundovi, srdce.

Reálie

Katedrála sv. Víta má celkem 7 zvonů umístěných na jižní, původní gotické věži. Největším je Zimund a nejen na katedrále, ale je i největším českým zvonem. Ulil ho roku 1549 Tomáš Jaroš z Brna na příkaz Ferdinanda I. Habsburského, římského císaře, českého a uherského krále, markraběte moravského a arcivévodu rakouského.

Zvon byl ulit jako náhrada za zvony předchozí, které byly zničeny při požáru roku 1541. Tehdy byl zničen zvon Patron a zvon Ludvík přenesený na příkaz Vladislava Jagelonského z Kutné hory do Prahy. Světové války pak napomohly zániku dalších zvonů: Zvon Marie, Dominik, Ježíš a Umíráček.